Rada Nadzorcza Arki powołała wczoraj na stanowisko prezesa zarządu spółki Michała Kołakowskiego. Właściciel Arki rozpoczął pełnienie nowej funkcji 1 lipca.

Kołakowski zastąpił na stanowisku prezesa Arki Radomira Sobczaka, który piastował ten urząd od 17 stycznia. Wcześniej, od 28 sierpnia do 16 grudnia 2019 r., funkcję sprawował Grzegorz Stańczuk.

Michał Kołakowski od 8 maja jest większościowym akcjonariuszem spółki i właścicielem Arki. Po objęciu stanowiska prezesa powiedział dla oficjalnej strony internetowej klubu:

Objęcie funkcji wykonawczej w spółce jest dla mnie kolejnym etapem zaangażowania w Klub. Pozwoli to na bezpośredni nadzór nad strukturami spółki, ich reorganizacją i usprawnieniem funkcjonowania. Przed nami wiele wyzwań. Jestem przekonany, że pozwoli to na skuteczniejszą realizację planu, który określony został po objęciu przeze mnie pakietu większościowego spółki.

Życzymy powodzenia w sprawnym zarządzaniu klubem.