Odwiedzając groby najbliższych, pamiętajcie także o Arkowcach, którzy pozostaną w naszej pamięci.

http://www.arkowcy.pl/artykul/1007/tym-co-odeszli.html

Dzięki Arka Gdynia FC MOSTY na Cmentarzu komunalnym w Pierwoszynie został powieszony transparent ku pamięci pochowanych na tym cmentarzu Arkowców. Ponadto, w ramach akcji koordynowanej przez SKGA, każdego roku kibice Arki odwiedzają groby wszystkich zasłużonych kibiców, działaczy i piłkarzy naszego klubu, którzy spoczywają na gdyńskich cmentarzach.
 
Pamięć to twarda skała!